Menanti Datangnya Imam Mahdi Dengan Dahsyatnya Doa Faraj

Dalam masa keghaiban Imam Mahdi as, kita di anjurkan untuk selalu melakukan hubungan (terkoneksi) dengan Imam Mahdi. Salah satu hubungan dengan beliau as yang di anjurkan sebagai bentuk penantian kehadiran Imam Mahdi as adalah dengan sering membaca Do’a Faraj berikut ini :

Bismillâhir Rahmânir Rahîm

Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad

Allâhumma kun liwaliyyika al-hujjatibnil Hasan shalawâtuka ‘alayhi wa ‘alâ abâih fî hâdzihis sâ’ah wa fî kulli sâ’ah waliyyan wa hâfizhâ, wa qâ’idan wa nâshirâ, wa dalîlan wa ‘aynâ, hattâ tuskinahu ardhaka thaw’â wa tumatti’ahu fîhâ thawîlâ.

Terjemahan :

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Nabi Muhammad dan Keluarga Nabi Muhammad.

Ya Allah, jadilah Engkau bagi kekasih-Mu Al-Hujjah ibnil Hasan (Imam Mahdi), “semoga shalawat-Mu tercurahkan kepadanya dan kepada bapak-bapaknya”, saat ini dan setiap saat sebagai Penjaganya dan Pemeliharanya, Pelindungnya dan Penolongnya, Penunjuknya dan Penuntun baginya. Sampai nanti Engkau serahkan kepadanya bumi-Mu dengan suka rela, dan Engkau bahagiakan ia di dalamnya dalam waktu yang lama.

(Mafâtihul Jinân: bab 2, pasal 3)

Adapun keutamaan doa ini menurut Imam Ja’far As-Shodiq as adalah sebagai berikut:

“Siapa yang mendoakan keselamatan Al-Qo’im (Imam Mahdi), maka beliau akan mendoakannya pula. Dan sungguh beruntung siapa yang di doakan oleh Imam Zamannya.”

Menurut para ulama, fadhilah / keistimewaan mendoakan keselamatan Imam Mahdi as dengan Do’a Faraj di atas, adalah :

 1. Membuat Setan marah dan terganggu.
 2. Menjadi sebab di kabulkannya doa-doa yang lain.
 3. Menyelamatkan dari fitnah akhir zaman.
 4. Mengantarkan pada pengampunan dosa.
 5. Mengantarkan pada syafa’at Imam Mahdi as.
 6. Memanjangkan umur pembacanya.
 7. Akan sangat bermanfaat di saat-saat sakratul maut dan meringankan prosesnya.
 8. Memancarkan cahaya Al-Hujjah / Imam Mahdi as di hati pembacanya.
 9. Meraih derajat yang tinggi di hari Kiamat.
 10. Mengantarkan pada syafa’at Sayyidah Fatimah as.
 11. Mengantarkan pada kecintaan Allah.
 12. Bila ada keburukan yang akan menimpa pembacanya, akan tergantikan dengan kebaikan.
 13. Si pembaca doa akan di balas dengan banyak kebaikan di hari Kiamat.
 14. Malaikat akan memohonkan ampun baginya.
 15. Aman dari dahaga hari Kiamat.
 16. Doa ini akan menjadi penghibur di hari Kiamat.
 17. Menghilangkan kesedihan dan risau hati.
 18. Doa ini termasuk amalan paling utama di sisi Allah.
 19. Akan di golongkan sebagai orang yang berjuang di bawah bendera Al-Mahdi as.
 20. Akan di bangkitkan kelak bersama Rasulullah saw dan Ahlul Bait as.
Silahkan Share

2 Balasan untuk “Menanti Datangnya Imam Mahdi Dengan Dahsyatnya Doa Faraj”

Komentar ditutup.